revüszínház

a nagy személyi és technikai apparátust kívánó revüelőadásoknak fényes külsőségeket biztosító, fejlett színpadtechnikával rendelkező színházépület, amelynek gyakran vendéglátóipari funkciója is van.