Rexa Dezső

(Pest, 1872. febr. 28.–Bp., 1964. nov. 19.): művelődéstörténész, író. Jogot tanult, majd kereskedelmi akadémiát végzett. Árva, Fejér, majd Pest vármegye levéltárosa volt. Több színdarabot írt, ill. fordított. Fontos színészettörténeti kutatásokat végzett, becses színházi tárgyú magángyűjteménye volt. Elsőként vetette föl egy színészeti múzeum alapításának gondolatát. Könyvei: A budapesti Nemzeti Színház könyv- és levéltára (1908); A Nemzeti Színház megnyitásának története (1927); A székesfehérvári nemzeti színjátszók Pesten és Budán, 1819–1828 (1941).