Rhédei Lajos gr.; Rédey, Rhédey

(?, 1760–Pest, 1831. máj. 21.): mecénás. Katonai szolgálata után Bihar, majd Bereg vármegye főispáni helytartója, majd Szatmár vármegye országgyűlési követe volt. 1794-től folyamatosan támogatta a m. színészetet. 1798–99-ben Nagyváradon id. br. Wesselényi Miklós által odaküldött erdélyi társ. vezetője. 1814-ben névleges főig.-ként támogatta Sándorffy József színházbérlőt, Nagyváradon játszóhelyet biztosított a társ.-nak. Maga is publikált alkalmi verseket és beszédeket. 1799-ben A nagylelkű herceg c. alkalmi darabot írt József nádor névnapjára.