Riedl Frigyes

(Ladomér, 1856. szept. 12.–Bp., 1921. aug. 7.): egyetemi tanár, esztéta, az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja. A pesti egyetem bölcsészeti karát végezte mint Greguss Ágost és Gyulai Pál tanítványa. 1904-től tanított a bp.-i egyetem bölcsészkarán. 1876-tól jelentek meg tanulmányai a Pesti Napló hasábjain. 1877-től kezdve a Budapesti Szemle állandó könyvismertetője volt. A tudományos munkát, a sajátját is, igényesen bírálta. Színházi, színháztörténeti vonatkozású művei, melyek egyetemi előadásai nyomán keleletkeztek, ma is használhatóak. F.M. Gyulai Pál (1911); Shakespeare és a magyar irodalom (1916); A magyar dráma története I–II (1939–40).