rivalda

(olasz): 1. a színpad elülső, a nézőtér felé eső szélén elhelyezkedő, a színpad elülső sávját alulról megvilágító lábvilágítás (ill. eredetileg az ennek eltakarására és szabályozására szolgáló rámpa vagy csapólemez). Jelentésváltozással (a rivaldavilágítás jelentőségének csökkenésével, majd elvesztével) a színpad előterének megjelölésére szolgál; 2. átvitt értelme a további jelentésbővülésből ered: „rivaldafényben van”, azaz a figyelem középpontjában áll.