Romhányi László

(Sátoraljaújhely, 1944. okt. 4.– ): rendező. A SzAk rendező tagozatának elvégzése után, 1973-ban a Thália Színházhoz szerződött. 1982-től az általa létrehozott Magyar Színkör elnöke, ig.-ja, főrend.-je. 1987-től a Magyar Színkör utódjaként létrehozott Jurta Színház ig.-ja. Érdeklődése egyre fokozottabban a politika felé fordult, 1989-től a Jurta Színház politikai megmozdulások színterévé vált. F.R. Lengyel J.: Levelek Arisztotelészhez; Örkény I.: Tóték; Sartre: Altona foglyai; Nemeskürty I.: Hantjával ez takar; Weöres S.: A kétfejű fenevad.