Rózsa Márton

(?–?, 1811 k.): színész. 1790-ben Pest vármegye írnokaként lépett a pest-budai, első m. színtárs.-ba. Az 1790. okt. 25-én és 27-én tartott első, hivatásos m. nyelvű előadáson Simai Kristóf: Igazházi c. magyarított darabjában Kapsi szerepét játszotta. 1791–1796 között a társ. tagja. 1792-ben, képességeire tekintettel felmerült, hogy pályáját Erdélyben, az ottani m. színészet szervezésével folytassa. Életkorától függetlenül fiatal színpadi figurákat alakított. 1796 után visszatért Pest vármegye szolgálatába. F.Sz. Párménió (Bessenyei Gy.: A filozófus); Csipkevics (Schneider: Ki-ki saját háza előtt seperjen); Keserű tiszttartó (Kotzebue: Embergyűlölés és megbánás); Ürömfalvi (Goldoni: A gavallér és a dáma); Havasföldi herceg (Henneberg–Schikaneder: Csörgősapka).