Rákosi Szidi Színésziskolája

(1892–1935): magánszínészképző iskola. Rákosi Szidi, a Nemzeti Színház tagja alapította. Iskolája 49 növendékkel először a Rökk Szilárd u. 4. sz. alatt működött. A tanári kar az első évben három tagból állt: Rákosi Szidi drámát, Hermann Aranka ének-zenét, Somló Sándor szavalást, esztétikát, irodalomtörténetet tanított. Az iskola először csak 3 évre kapott működési engedélyt. A következő évben, 1893-ban a Rákóczi út 29. sz. alá költözött, majd végleges helyére, a Csengery u. 28. sz. alá. Vizsgaelőadásaikat 1896-ig Evva Lajos Népszínházában, 1897-től 1926-ig a Magyar, ill. a Király, 1929-ig pedig a Belvárosi Színházban tartották. Eredményes működését a hallgatói létszám növekedése is igazolta. Az 1920-as évektől az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság Színészképző Iskolája néven is említik. Rákosi Szidi Színésziskolájának tanára volt fennállása alatt többek között még Diettrichné Papp Júlia (színpadi gyakorlat és elmélet), Farkas Ferenc és Koncz Ferenc (ének), Molnárné Utasi Gizella (tánc), Nádujfalvy József (vívás), Rákosi Pál (drámai gyakorlat), Vándory Gusztáv (film), Szerb Antal (irodalom). Végzett növendékei közül a teljesség igénye nélkül néhány név: Abonyi Géza, Bársony Rózsi, Bárdi Ödön, Bérczi Ernő, Boross Géza, Fedák Sári, Feleki Kamill, Gózon Gyula, Halmay Tibor, Honthy Hanna, Király Ernő, Keleti László, Kosáry Emmi, Lábass Juci, Makláry Zoltán, Orosz Vilma, Vaszary Piri. – Ir. Rákosi Szidi nyilvánossági joggal felruházott színésziskolájának története (1896).