Rappaport Ottó

(Nagyvárad, 1921. júl. 20.– ): újságíró, szerkesztő, színházigazgató. A negyvenes évek végén Kolozsvárott újságíró, szerkesztő volt. 1950-ben vállalkozott először rend.-i feladatra. Színpadra állított egy szovjet darabot a Román Nemzeti Színházban. Ezután Nagybányán és Aradon volt színházig., majd Marosvásárhelyre szerződött a Székely Színházhoz. 1958-ban a „revizionizmus” elleni kampány alkalmával felbontották szerződését, és csak 1959. okt. 1-jén sikerült a kolozsvári Állami Magyar Színházhoz szerződnie. Mind a klasszikus, mind a kortárs drámairodalomban jól tájékozott volt, legfőbb erénye az irodalmi és művészi értékekre figyelő darabválasztás. 1976-ban kivándorolt Izraelbe, ahol ismét újságírással, lapszerkesztéssel foglalkozott. Nyugdíjazása előtt az Új Kelet c. folyóirat főszerk.-je volt. F.R. Miller: Az ügynök halála; Tolsztoj–Piscator: Háború és béke; Shaw: Szent Johanna; Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása; Miller: Bűnbeesés után; Madách I.: Az ember tragédiája; Delavrancea: Fergeteg; Miller: Pillantás a hídról.

RAPPAPORT OTTÓ

RAPPAPORT OTTÓ