rapport

(francia): az egyes színházi előadásokról, ill. azok sorozatáról készült pénztári jelentés, amely tartalmazza a közönség helyfajták szerinti megoszlását, a bérletezés mértékét, az érvényes helyárakat, az előadás dologi és személyi kiadásait, s ezek összegezéseként a költségeket és a bevételeket. A színháztörténet, ezen belül a közönségtörténet és a gazdaságtörténet, működéstörténet elsőrendű forrása.