Silberstein Adolf; Ötvös

(Pest, 1845. júl. 1.–Bp., 1899. jan. 12.): esztéta, műfordító, kritikus, dramaturg. A Petőfi Társaság tagja. Tanulmányait Németországban végezte; 1866-ban Lipcsében lett a bölcsésztudományok doktora. 1870-ben tért haza. Mivel Pesten először nem talált munkát, Temesvárra ment a Temesvárer Zeitunghoz. 1871-től a Pester Lloyd, a Pester Journal munkatársa, később az utóbbi szerk.-je és kiadója lett. 1880-tól ismét a Lloyd szerkesztőségében dolgozott. Egyaránt írt magyarul és németül is. Németországi újságok közölték először cikkeit. Már ott is – a Fremdenblatt, majd a Dramaturgische Blätter c. lapok szerk.-jeként – a m. művészet megismertetését szolgálta. Kritikáival, dramaturgiai elemzéseivel nagy tekintélyt szerzett magának, pl.: Antigone, Sophokles szomorújátéka, (Magyarország és a Nagyvilág, 1876, 23.), A dráma haladása (Fővárosi Lapok, 1881, 65.), A magyar dráma elméletéhez (Magyar szalon, 1888). F.M. Dramaturgiai dolgozatok (I–II, 1894–95); A magyar dráma elméletéhez (1887, székfoglaló a Petőfi Társaságban).