Solt Andor; Speneder

(Bp., 1904. máj. 26.–Bp., 1978. dec. 14.): dráma- és színháztörténész. A bp.-i tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktorátust m.–német szakon (1926), majd ugyanott középiskolai tanári oklevelet (1929). 1930–1953 között középiskolai tanár Bp.-en. 1953–54-ben a bp.-i Pedagógiai Főiskola, 1954-től 1958-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa. 1958-ban ismét középiskolai tanár. 1962-ben az irodalomtudomány kandidátusa lett. Tanulmányaiban a 18–19. sz.-i m. dráma történetével és a m.–német irodalmi-színházi kapcsolatokkal foglalkozott. Sajtó alá rendezte Jókai drámáit (1971), Katona válogatott (1953, 1974) és összes műveit (1959), Vörösmarty színikritikáit (1969). Könyvei: Kisfaludy Károly (1930); A magyar dráma színpadi műformáinak kialakulása a XIX. század első harmadában (1933); Dramaturgiai irodalmunk kezdetei 1772–1826 (1970).