Soós Márton

(?–?): drámaíró, színészjelölt. Az iskolai színjátszásáról nevezetes marosvásárhelyi kollégiumból került fel Pestre orvostanhallgatónak (1790). Az év nyarán egyike volt az első m. színtárs. létrehozására szövetkezett ifjaknak, de az 1790. okt. 25-i és 27-i első hivatásos m. nyelvű előadáson nem játszott. 1791 őszén elkedvetlenedve otthagyta az egy.-t. 1793-ig tanult Pesten, majd orvosként visszatért Erdélybe. Désen működött, utóbb Belső-Szolnok vármegye főorvosa lett. Magyar Pénelopé c. vj.-a (Pest, 1791) nem került színre, Ojtozi Júlia c. vj.-a pedig (1791) elveszett. Dugonics András regényének, az Etelkának általa készített dramatizálása viszont (A megszomorított ártatlanság, 1792, megjelent: 1793) a vándorszínészet egyik kedvelt játékdarabja, Dugonics első színpadi sikere lett. Aranka Györgyhöz, az első tudós társaság létrehozójához írt levelei színésztörténeti dokumentumok, melyeket az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára őrzi. Belőlük válogatás A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig (szerk.: Kerényi F., 1987) c. jelent meg.