Sopron színészete

a város lakosságának többsége évszázadokon át német nyelvű volt és a nyugat-európai fejlődéshez kapcsolódott. 1412-től adatok bizonyítják a húsvéti passiók megrendezését. Az evangélikus iskola diákjai a 17. sz. elején Lackner Kristóf helyi jogtudor latin nyelvű darabjait adták elő (1615: Cura Regia; 1617: Electio Trigoniana; 1619: Actus Oeconomicus). A jezsuiták 1638–1773 között mutattak be rendszeresen iskoladrámákat. Működésük európai jelentőségű dokumentuma az 1676–1728 közötti időből származó, a barokk színpadművészet magas színvonalát képviselő 106 díszletterv. – 1716. jan.-tól jártak hivatásos német vándortárs.-ok a városban. A további adatok 1735–36-ról, ill. 1754-ről szólnak. 1768–69-ben Felix Berner érkezett a városba, ahol ideiglenes színházépületet emeltetett. 1776–1780 között Joseph Hilverding egy.-e játszott itt. M. nyelvű előadásról szól az a hír, amely szerint 1792. ápr. 30-án az evangélikus líceum diákjai Lakos János Hunyadi László c. drámáját adták elő. A város ekkor egyébként a Baden bei Wien színikerülethez tartozott. 1813–14-ben Christoph Kunz társ.-ában a híres színész-drámaíró, Ferdinand Raimund is fellépett. – A hivatásos m. nyelvű színészet első képviselője, Kilényi Dávid és együttese 1820-ban érkezett a városba. Ezután 1832-ben Balog István, 1834-ben Komlóssy Ferenc tartott előadásokat. 1841-ben a város kötelezte a német színigazgatót, hogy a Franz Lössl tervei szerint épített színházat legalább hetenként kétszer engedje át az odaérkező m. társ.-nak. Elsőnek Abday Sándor egy.-e élt a lehetőséggel. 1850–1870 között Bényey István, Latabár Endre, Kocsisovszky Jusztin hozott m. egy.-eket. Ezután két évig nem volt m. nyelvű előadás. 1873-tól párhuzamosan működtek a német és m. társ.-ok. A téli évad a németeké, az egyre hosszabbodó nyári évad a magyaroké volt. 1885-ben ez az időtartam három hónapra nőtt. Ugyanebben az évben alakult meg a Magyar Színpártoló Egyesület, amely az I. világháborúig segítette a m. egy.-eket: Jakab Lajos (1883–86), Somogyi Károly (1886–92), és Komjáthy János (1894–96) társ.-ait. Bár a város tanácsa 1901. szept.-ben úgy döntött, hogy nem ad ki koncessziót német nyelvű egy.-eknek, ezt a határozatot a gyakorlatban nem lehetett érvényesíteni. Már a következő évadban olyan híres bécsi művészek jelentek meg, mint Gizella Werbezirk és Max Pallenberg. 1901–1905 között Szendrey Mihály társ.-a játszott a városban. 1903-ban Magyar Színház c. színházi újság jelent meg. 1905-ben volt az első teljes m. nyelvű, öt hónapos évad. Ekkor 169 előadást tartottak. 1905–1912 között Nádasy József társ.-a játszott a városban. 1909-ben Medgyaszay Benkó István tervei szerint teljesen átépítették a régi színházat, csak a főfalak maradtak meg. 1919–1924 között Bodonyi Béla volt az ig., és évadjai végén a bécsi Volkstheater, ill. a wienerneustadti egy.-e lépett fel. 1926-tól 1932-ig a megszokott egy.-ek mellett Alapi Nándor, majd Szentiványi Béla prózai kamaratárs.-ai tértek vissza évenként. A stagione-rendszer 1938-as életbelépéséig 2-3 évenként cserélődtek a társ.-ok. 1939-ben havonta váltotta egymást Inke Rezső, Beleznai-Unger István, Thuróczy Gyula és Jakabffy Dezső egy.-e. Ez a rendszer azonban már 1940-ben bomlani kezdett, és újra 1-2 társ. váltotta egymást 1945 nyaráig. – 1945. dec. 12-én Kőszegi Géza kezdett el játszani a városban. 1948–49-ben, jó egy.-sel és színvonalas előadásokkal Horváth Gyula ig. jelentkezett. A vidéki színházak államosítása után, 1950-től a városban már csak a győri színház adott kisebb-nagyobb rendszerességgel előadásokat. Megszűntek a Gördülő Opera sikeres előadásai is. Csak 1962-től, a Soproni Ünnepi Hetek megszervezésével kezdődően indultak újra a színházi jellegű produkciók. 1975-ben, az ismét renovált épületben Petőfi Színház néven tartottak néhány előadást. 1992–1993-ban az Arizona Színház (Bp.) vitte produkcióit Sopronba. – Ir. Kugler A.: A soproni színház története 1841–1891 (Sopron, 1891); Kugler A.: A soproni színészet története (Sopron, 1909); Vatter I.: A soproni német színészet története 1841-ig (1929); Angyal E.: Sopron barokk színháztörténetéből (Sopron, 1939); Gantner A.: A soproni színház és színészet története (Sopron, 1941); Csatkai E.: A soproni színészet története 1841–1950 (Sopron, 1960); Berecz Dezső cikkei a Soproni Szemlében (1969. 4. sz.; 1976. 4. sz.; 1978. 3. sz.; 1981. 2. sz.).

A SOPRONI SZÍNHÁZ

A SOPRONI SZÍNHÁZ