Sütő András

(Pusztakamarás, 1927. jún. 17.– ): drámaíró. A romániai és az egyetemes m. irodalom kiemelkedő alakja. Első ízben alig húszévesen próbálkozott meg a drámaírással. Hajdú Zoltánnal közösen írt színműve, a Mezítlábas menyasszony több éven át a legmagasabb előadásszámot érte meg a kolozsvári színpadon. Mind problémafelvetés, mind drámai megformálás és stílus tekintetében lényeges előrelépést jelentett Pompás Gedeon c. tragikomédiája a 60-as évek második felében. Drámaírói rangját azonban tetralógiája hozta meg. Az Egy lócsiszár virágvasárnapja, a Csillag a máglyán a Káin és Ábel, valamint A szuzai menyegző előadása 1975–1981 között a kolozsvári színpadon Harag György rendezésében az erdélyi m. színjátszás történelmi jelentőségű állomása, kiemelkedő tette. Közben, mintegy sokoldalúságát jelzendő, megírta a Vidám sirató egy bolyongó porszemért c. komédiáját. Drámaírói munkásságának harmadik hulláma a falurombolással tetőző román nacionalista-kommunista diktatúra offenzívájának művészi eszközökkel történő leleplezésével függ össze a nyolcvanas évek második felében. Ekkor születnek meg az Advent a Hargitán, Álomkommandó, Ugató madár c. drámái, amelyek azokban az években csak Mo.-on kerülhettek a közönség elé. Drámakötetei közül Romániában csak egy jelent meg, a hatalom és erkölcs dilemmáit, konfliktusait boncolgató Itt állok, másként nem tehetek. Magyarországon viszont több kiadást értek meg összegyűjtött műveinek kötetei. – Ir. Görömbei A.: S. A. (1986).