Sándorffy József; Sándorffi

(Hegyközújlak, 1767. ápr. 20.–Nagyvárad, 1824. nov. 30.): színházbérlő, mecénás. Már bécsi orvostanhallgató korában közölt verseket, Csokonai Vitéz Mihály barátja és orvosa volt. 1805-től Bihar vármegye főorvosa. 1814. febr. 1-jén tíz évre bérbe vette a debreceni színházat. Vándza Mihály, majd Éder György műv.-i vez.-vel a társ.-ot felváltva játszatta Debrecenben és Nagyváradon, de Aradon és Szegeden is vendégszerepeltek. A játékszíni könyvtárat és a szcenikai készletet adományokból és saját költségén gyarapította. – Ir. K. Nagy S.: A váradi színészet története 1799–1884 (Nagyvárad, 1884).