Schedius Lajos

(Győr, 1768. dec. 20.–Pest, 1847. nov. 12.): dramaturg. 1792-ben a pesti egyetem filozófia- és esztétikaprofesszora. 1831-ben a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja, 1845-ben ig.-ja. 1841-ben a Kisfaludy Társaság tagja, 1842-ben alelnöke. Német, latin és m. nyelven egyaránt publikált. 1793–1796 között a Pest vármegye pártolta, első pest-budai m. színtárs. dramaturgja, tevékenységének részletei azonban nem ismertek. A Magyar Tudós Társaság drámapályázatain többször volt a bírálóbizottság tagja.