szavalás

1. versmondás, a költői alkotás élőszóval, közönség előtt történő egyszemélyes interpretálása; 2. verses színpadi szövegek tolmácsolása; 3. tágabb értelemben: minden színpadi szöveg előadásmódja; 4. pejoratív értelemben: az átélés nélküli, üres és pátosszal teli színpadi szövegmondás. – Ir. Ascher O.: A versmondás művészete (1955); Gáti J.: A versmondás (1965); Latinovits Z.: Verset mondok (1983); Némethné Böhm E.: A szavalás története Magyarországon (1992, kéziratos disszertáció).