szavalókórus

prózai vagy verses szövegek zeneileg megkomponált előadására szervezett csoport. Nagysága néhány főtől több százig terjedhet. Csak formájában emlékeztet az antik görög színház kórusára. A 20. sz.-ban az avantgárd színjátszás mint a homogén tömegek akaratának, szándékainak kifejezőeszközét alkalmazta. Kedvelt formája volt a német expresszionizmusnak és a munkásmozgalomhoz kötődő színjátszásnak.