Szegedi Balett

a Szegedi Nemzeti Színház tánctagozata. Első ízben 1946–1949 között működött olyan balettegy. a színházban, amely önálló produkciókat is előadott. Vezetője 1946–1948 között Zsedényi Károly, 1948–49-ben Lőrinc György volt. Az egy. főként egyfelvonásosokat tűzött műsorára, s a repertoárépítésben az operaházi mintát tartották ideálisnak. Másodszor 1958–1968 között működött önállóan. Néhány vendégkor. működését követően Imre Zoltán műveit mutatták be, s ezzel önálló, kísérletező, kortárs egy.-sé kezdett válni a Szegedi Balett, de az egyre jobban ellehetetlenülő helyzetben a társ. felbomlott, Imre Zoltán külföldre távozott. A Szegedi Balett újjáalakítása 1987-ben Bokor Roland nevéhez fűződik. 1980 óta Imre Zoltán ismét kortárs táncszínházi arculat kialakítására törekszik. Az egy. mellett stúdió is működik, teret adva a kísérletezésnek, új koreográfiák bemutatásának. 1993-tól Juronics Tamás és Pataki András lett a társ. vezetője. – Ir. Neumann I.: A szegedi Nemzeti Színház balettegy.-ének története a felszabadulás után (Tánctudományi Tanulmányok, 1976–1977); Dienes G.: Balett vidéken 1945 és 1985 között (A színpadi tánc története Mo.-on, 1989).