Székely János

(Torda, 1929. márc. 7.–Marosvásárhely, 1992. aug. 24.): költő, próza-, dráma- és esszéíró. Könyvdrámának szánt műveit a manapság szokatlan verses formában írta. A diktatúrák önkénye, az emberi méltóság lábbal tiprása ellen metaforikus alakban, magas művészi szinten tiltakozó művei a 70-es évek végétől kezdve találtak utat előbb a romániai magyar, majd a bp.-i és más mo.-i színpadok felé. Az úttörés érdeme a nagyváradi m. egy.-t és a rend.-t, Farkas Istvánt illeti meg, még ha az elsőként színre vitt Irgalmas hazugság bemutatója kissé tompította is a mondanivaló élességét. Új képes krónika c. kötete, amely öt drámáját, az Irgalmas hazugság, a Caligula helytartója, a Protestánsok, a Vak Béla és a Profán passió szövegeit tartalmazza, 1991-ben jelent meg a kolozsvári Dacia kiadónál.