Szendrey Mihály, id.

(Mátészalka, 1866–?): színész, színházigazgató. A SzAk-ra járt, 1886-ban Székesfehérvárott lépett színpadra. Vidéki évek után 1899-ben Kassán lett ig. 1903–1905 között a fiume–pozsony–soproni társ. vez.-je volt. 1905-től Aradon, majd Erdély más nagyvárosaiban – Marosvásárhely, Nagyszeben, Szatmár, Temesvár, Nagyvárad – volt ig. 1940-ig.