szereplő

1. színházi vagy más nyilvános előadásban közreműködő személy; 2. a színjáték leírt szövegében megnevezett személy.