Színház- és Filmművészeti Főiskola

(1865– ): 1865-ben Színészeti Tanoda (Országos) néven alapított, Budapesten működő, a magyar színészképzés feladatait vállaló, állami felügyelet alá tartozó intézmény. 1885-ben az Országos Színésziskola, az 1887–88-as tanévben az Országos Magyar Királyi Zene- és Színművészeti Akadémia nevet viselte. 1893-ig drámai és operai osztályaiban drámai színészek és operaénekesek képzését egyaránt ellátta, ekkor az utóbbit a Zak vette át, és az intézmény Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia néven önállósult. 1919-ben Színművészeti Főiskola néven kívánták átszervezni. Az 1947–48-as tanévben az Országos Magyar Színművészeti Főiskola nevet viselte. Mai elnevezésével az 1948–49-es tanévtől szerepel. Az 1876–77-es tanévig a képzési idő 3, majd 4 év, az 1893–94-es tanévtől ismét 3 év, az 1947–48-as tanévtől 4 év. 1929-ig oktatási szemléletét alapvetően Paulay Ede színjátszási és színésznevelési elvei határozták meg, a színészmesterség tananyaga a m. és a világirodalom klasszikus szerzőinek – Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, Shakespeare, Molière, Goethe, Racine – műveiből állt. Az 1929–30-as tanévtől Hevesi Sándor kezdeményezésére az ő elveit és szemléletét tükröző módszertani és tananyagreformot vezettek be, és két tanéven át külön rend.-i tanfolyamot indítottak. Ódry Árpád ig.-sága alatt – az 1932–33-as tanévben – kísérleteztek a filmszínészképzés bevezetésével, Hont Ferenc igazgatása idején az 1945–46-os tanévben színház-, film- és táncrend.-képzés kezdődött. A Színház- és Filmművészeti Főiskola mai szervezete, a színházrend.-, színész- és filmfőtanszak, ill. 1951-től 1958-ig a dramaturg-kritikus tanszak, Simon Zsuzsa főigazgatása alatt alakult ki. A színésztagozaton 1971 óta operettszínész osztályt is indítanak, 1979-től négyévenként indul egy dramaturg évfolyam. Ig.-ik és főig.-k: Festetich Leó (1865–80), Gömöry Gusztáv (1880–81), Mihalovich Ödön (1881–93), Váradi Antal (1894–1907), Somló Sándor (1907–16), Tóth Imre (1916–28), Sebestyén Károly (1928–30), Ódry Árpád (1930–37), Kiss Ferenc (1937–44), Hont Ferenc (1945–48), Bányai Lajos (1948–50), Simon Zsuzsa (1950–56), Olty Magda (1957–61), Jeney Jenő (1961–64), Nádasdy Kálmán (1964–79), Simó Jenő (1979–87), Kazimir Károly (1987–89), Illés György (1989–91), Babarczy László (1991– ). – Ir. A százéves színésziskola (szerk. Csillag I., 1965).