Színház és Mozi Műsor

a romániai Magyar Művészeti Főfelügyelőség heti műsorközlő lapja. Első száma Kolozsvárott, 1946. márc. 15-én jelent meg. Főszerkesztője Fáy Barna volt. Munkatársai: Benedek Marcell, Szentimrei Jenő, Jékely Zoltán. A lap az első évben ízléses grafikai illusztrációkkal rendszeresen közölt cikkeket a romániai m. színházakról, a kolozsvári színházak bemutatóiról. A szerkesztőség 1947-től alig jutott papírhoz, a hetilapból havilap lett, amely máj.-ban meg is szűnt. A főszerkesztő és a munkatársai – Szentimrei Jenő kivételével – Mo.-ra távoztak. – Ir. Benedek M.: Naplómat olvasom (1985).