színháztudomány

a színházművészet elméletével, hazai és nemzetközi gyakorlatával és történetével foglalkozó művészettudomány. Kutatásainak tárgya a színházművészet komplexitásának megfelelően a színjátékelemek teljes köre: a színház mint intézmény működése, a színház társadalmi és közönségkapcsolatai, a színjátszás, a rendezés, a színházi műalkotás, a színjáték létrehozása, annak képzőművészeti, zenei, technikai vonatkozásaival. Ennek megfelelően a színháztudomány több ponton érintkezik más művészettudományokkal, ill. a történettudomány, a komparatisztika, az esztétika stb. különböző szakterületeivel. A színháztudományt alkotó önálló tudományszakok művelői önelvű módszerek kidolgozására törekszenek, így kutatásaikban és következtetéseikben a társtudományok módszertanát a színházművészet sajátos követelményeinek megfelelően alkalmazzák. A színháztudomány nemzetközi összefoglaló szervezete a FIRT/IFTR; hazai bázisa az 1957-ben alakult Színház- és Filmtudományi Intézet, ill. annak jogutódai. Tudományos vezető testülete az MTA Színház-, Film- és Tánctudományi Bizottsága. A szakemberek képzése nem önálló egyetemi kar v. szak keretében, hanem különböző felsőoktatási intézményekben folyik. A hazai színháztudomány rendszeresen jelentet meg a tárgykörrel foglalkozó periodikákat: Színháztörténeti füzetek (1957–); Színházi tanulmányok (1960–); Színpad és közönség (1960–); Színháztudományi Szemle (1977–). – Ir. H. Knudsen: Theaterphilologie. Der literarische Echo (1916); M. Herrmann: Über die Aufgaben eines theaterwissenschaftliches Instituts (Die Scene, 1920); C. Hamilton: The Theory of the Theatre (1939); H. Knudsen: Theaterwissenschaft (Berlin–Hamburg–Stuttgart, 1950); B. Hunningher: The Origin of the Theater (1961); H. Knudsen: Methodik der Theaterwissenschaft (Stuttgart, 1971); H. Kindermann: Die Funktion des Publikums im Theater (Wien–Köln–Graz, 1971); Németh A.: Színháztörténet vagy mimológia? (Napkelet, 1927); Pukánszkyné Kádár J.: A színészettörténet tudományos rendszerének kialakulása és a magyar színészet története (Budapesti Szemle, 1928); Hont F.: Az eltűnt magyar színjáték (1940); Staud G.: Dramaturgiai vázlatok (1940); Staud G.: Színháztudományi alapkérdések (1940); Székely Gy.: A színjátéktípusok kutatásának módszeréről (1961); Székely Gy.: Színjátéktípusok leírása és elemzése (1963); Solt A.: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei, 1772–1826 (1970); Kerényi F.: Komparatisztika és színháztörténet (A komparatisztika kézikönyve, Szeged, 1987); Bécsy T.: Színházontológia (sajtó alatt).