színikritika

a színpadi mű, a színjáték bírálatára, elemzésére szolgáló tudományos v. publicisztikai műfaj. A színjáték komplexitásának, belső törvényszerűségeinek figyelembevételével ki kell terjednie a különböző színjátékelemek alkotta színjátékegész megvalósításának értékeire-hiányosságaira. – Ir. Szász K.: A magyar színikritika története 1849-től 1867-ig (1929); Szakáts K.: A magyar színikritika tíz éve 1949–1959 (1960); Szakáts K.: A magyar színikritika 1945–1949 (1960); Dersi T.: A magyar színikritika történetéből (Sajtótörténet, 1966).