színjáték

1. színmű, középfajú dráma; a dráma magyar elnevezése; 2. színjátszás, a színész alkotótevékenysége; 3. a modern színháztudomány, a komplex színjátéktípus-elemzés terminológiájában a különböző színjátékelemek alkotta komplex és egyedi, időlegesen tárgyiasuló színházi műalkotás, színpadi mű, amelyet a néző, a közönség egységes alkotásként fogad be. Alapvető jellemzői a megvalósulás tér- és időbeli egyszerisége, jelenidejűsége, a közösségi – alkotó- és befogadóközösségi – jelleg. – Ir. Székely Gy.: A színjátéktípusok kutatásának módszeréről (1961); Székely Gy.: Színjátéktípusok leírása és elemzése (1963).