színjátékelemek

a színházi, színpadi műalkotást, a színjátékot, illetve a különböző színjátéktípusokat meghatározó alkotóelemek. A színpadi mű létrejöttének – megírásának és előadásának – társadalmi környezete, az adott korszak szellem- és művelődéstörténete mint tágabb háttér; a játékalkalom, a játék célja és funkciója, a színielőadás helye mint külső meghatározó tényezők; a színjátékban részt vevő alkotók, a színpadi játékmód (a felkészülés folyamatától a színházi konvenciórendszer érvényesüléséig), a színpadi mű vizuális és technikai kerete (a színpadforma, a szcenika, a színháztechnikai megoldások), a játékeszközök, a nyelvi, zenei és pantomimikus alkotóelemek és arányaik; a színpadi mű cselekménye, a színjátékban megjelenő jellemek és alakok, valamint a köztük levő viszonyrendszer; a színjáték közönsége, valamint a színjáték történeti kapcsolatai, hatása, utóélete. A felsorolt színjátékelemek és az általuk alkotott struktúra, az ún. színjátékegész leírásával komplex módon elemezhetők és határozhatók meg a színjátéktípusok, ill. az egyes színielőadások.