színjátéktípusok

a színpadi műveknek a különböző színjátékelemek megléte v. hiánya, illetőleg arányai alapján leírható csoportjai, melyek a színháztörténeti korszakokra jellemző módon követik, váltják egymást. – Ir. Székely Gy.: A színjátéktípusok kutatásának módszeréről (1961); Székely Gy.: Színjátéktípusok leírása és elemzése (1963); Székely Gy.: Színjátéktípusok dramaturgiája (1965); Kerényi F.: A színjátéktípusok történeti leírásának elmélete és gyakorlata. Hamlet-előadások hazánkban, 1790–1840 (1975).