színmű

1. általános értelemben: dialógusban írt színjátékszöveg; 2. középfajú dráma, a tragédia és a vígjáték jegyeit egyesítő drámatípus. Elterjedése a felvilágosodáskori polgári dráma létrejöttéhez kapcsolódik. Elméletét D. Diderot és G. E. Lessing dolgozta ki. Fénykorát a 19. sz., a romantika színházában élte, később a francia társadalmi színmű, az ún. jól megcsinált darab volt a legnépszerűbb. A 19. sz. utolsó harmadától az ún. „tiszta” színjátéktípusok helyét szinte teljes egészében átvette (Ibsen, Csehov, Shaw stb.). – Ir. Névy A.: A drámai középfajok elmélete (1873); Szigligeti E.: A dráma és válfajai (1874); Lukács Gy.: A modern dráma fejlődésének története (1911); Szondi P.: A modern dráma elmélete, 1880–1950 (1979).