színpadi beszéd

a színházi előadás során használt, a hétköznapi beszédtechnikától eltérő, kiművelt, koronként, stílusonként és színjátéktípusonként változó előadásmód a színpadi szöveg interpretálására. Mint ilyen, a színpadi alkotóművészet egyik legfontosabb hatáseleme és a színész művészi és munkaeszköze, a dikció. Lásd még: beszédtechnika. – Ir. Nagy A.: Színpad és beszéd (1964).