Színpadunk

(1945–1951): elsősorban a műkedvelő egyesületek munkáját segítő szándékkal indított jugoszláviai kiadványsorozat. Az első három szám Népművelési Kis Könyvtár c. jelent meg. Az 56 füzetből álló további sorozat klasszikus világirodalmi és m. – Molière, Csehov, Gogol, Jovan Sterija Popović, Branislav Nusić, Heijermans, Brecht, Katona József, Kisfaludy Károly, Szigligeti Ede, Madách Imre, Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes stb. – és főleg társadalmi tematikájú, szocialista hangvételű szovjet és délszláv – Katajev, Rahmanov, Mihalkov, Branko Čopić, Joze Horvat stb. – színműveket tartalmazott. Ezekben jelentek meg a háború utáni jugoszláviai m. irodalom első színpadi írásai – Gál László, Majtényi Mihály, Bogdánfi Sándor, Sulhóf József – és drámái (Weigand József: Kéz a kézben, Bogdánfi Sándor: Új fény). A drámairodalmat, színházi kultúrát népszerűsítő sorozat rendeltetését füzetenkénti magas példányszáma – 1500–2000 – bizonyítja. – Ir. Csáky Sörös P.: A jugoszláviai magyar könyv 1945–1970 (Újvidék, 1973).