Szolnok színészete

az első előadásokat 1822 vége felé Szilágyi Pál kis társulata tartotta Szolnokon, a Zöldfához címzett fogadóban. 1836. máj.–jún.-ban Balog István egy.-e játszott a városban. Tizenhét év múltán, 1853-ban Kétszery Józsefék léptek fel. 1860-ban színkör épült, s ettől kezdve az előadások száma is megszaporodott. 1866-tól Láng Boldizsár, Aradi Gerő, Szatmáry Károly és Miklóssy Gyula társ.-a kereste föl a várost. Aradi 1871-ben már három hónapos évadot tudott tartani. 1879. okt.-ben Szolnoki Színügy-Gyámolító Egylet alakult az érkező egy.-ek rendszeres támogatására. 1894-ben Csóka Sándor társ.-a avatta fel a Sefcsik-kertben épült új „vigadói” nyári színházat. A város vezetői 1910-ben hoztak határozatot állandó színház építtetésére. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult. 1912. ápr. 20-án megnyitották a Spiegel Frigyes és Englerth Károly által tervezett, 800 férőhelyes kőszínházat, amelyben Mariházy Miklós társ.-a játszott először. A húszas években is az ő egy.-e látogatta a várost. 1924–1931 között Alapi Nándor Országos Kamara Színháza hetven előadást tartott itt. Közben, 1927-ben renoválták és átalakították az épületet. 1928-tól kezdve előbb Kardoss Géza Debrecenből, majd Sziklai Jenő Szegedről látta el rövid évadokra a várost. 1945 után rendszertelenül, kis egy.-ek néhány előadással jelentek meg, egészen addig, míg 1949-ben a szolnoki Szigligeti Színház, először Kecskeméttel összekapcsolva, állami színházi központ lett. – Ir. A szolnoki Szigligeti Színház adattára és bibliográfiája, 1951–1978 (szerk. Kósa K., Szolnok, 1979).