Szolnoki Néptáncfesztivál; Alföldi Néptáncfesztivál

országos koreográfiai verseny, melyet 1964-től kétévenként rendez Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzata. Ez a fórum a nagyobb létszámú egy.-eknek, ill. koreográfiáknak nyújt bemutatkozási lehetőséget, az új művek alkotását ösztönzi. Meghatározott műsoridő keretében az egy évnél nem régebbi koreográfiák bemutatását vállalja. A zsűrizéssel, alkotói és előadói nívódíjakkal egybekapcsolt versenyen alkalmanként 12–15 egy. mutat be két-három új néptánckompozíciót. Történetileg a Szolnoki Néptáncfesztivál többszörös indítékkal jött létre. Felismerhető az ellenhatás igénye – a hatvanas évek hivatásos egy.-einek részleges pangásával szemben –, teret kell adni a táncművészetben ébredező gondolati és stiláris kezdeményezéseknek, s ettől elválaszthatatlanul az új generációnak. Az ún. második kor. nemzedékből valóban a Szolnoki Néptáncfesztivál első évtizedében hívták fel a figyelmet magukra olyan alkotók, mint Novák Ferenc, Kricskovics Antal, Györgyfalvay Katalin, Szigeti Károly és Tímár Sándor, később pedig Varga Zoltán, Foltin Jolán, Mosóczi István, Mucsi János és Diószegi László. A versenyek sokban hozzájárultak a mo.-i értékrendek, esztétikai-stilisztikai ideálok átrendeződéséhez, sőt az előadó egy.-ek rangsorolásához, újraértékeléséhez. Egyben minden fordulójuk a hagyomány és újítás ismétlődő erőjátékát demonstrálta, alkalmanként hármas eredménnyel: egyes új művek csupán reminiszcenciákban kapcsolódtak a táncfolklórhoz; mások megragadtak az eredeti táncok dekoratív reprodukciójában; a táncművek egy csoportja viszont – főleg az újszerű kor.-i gondolatok és struktúrák révén – az eredeti táncelemeket és -folyamatokat friss művészi hatással alkalmazta.