szomorújáték

1. a tragédia elnevezése a régi magyar színészetben; 2. önálló színjátéktípus a 18–19. sz.-ban, amely a tragédia polgári, felvilágosult változatát jelentette, olykori színpadi halállal, de nem szükségszerűen tragikus végkifejlettel. A tragédia katarzisigényét az érzelmi azonosulás igényével váltotta fel. Jellemző szomorújátékok voltak a 18. sz. Shakespeare-átdolgozásai (Schröder–Kazinczy F.: Hamlet, Weisse–Kun-Szabó S.: Rómeó és Júlia). A m. színpadi irodalomban Dugonics András regényeinek dramatizálásai voltak szomorújátékok.