Szőllősy Mihály

(?–1858. k.): színész, igazgató. 1840-ben tűnt fel először. Az 1950-es évek elejétől rendezőként is működött. Később Szuper Károllyal közös, ill. önálló társ.-ával bejárta az egész Dunántúlt. A Hölgyfutár a következőket említi az egyébként igen sikeres társ.-ról: „az igazgató, ki különben teljes elismerésünket érdemli, mint értesültünk, kevés időt engedett a szereptanulásra” (Hölgyfutár, 1857. nov. 16.). 1853. febr. 19-én a Zrínyi Miklósban (Andrád?); 1854. jan. 3-án a Dalmában volt jutalomjátéka. Felesége: Tamási Judit, leánya Szőllősi Nina színésznők voltak.

M.A. 1840: Győr; 1841: Esztergom; 1845: Esztergom; 1848: Esztergom. Igazgatóként működött: 1852: Nagykanizsa–Székesfehérvár; 1853: Szombathely; 1856: Pápa–Kőszeg; 1857: Székesfehérvár–Zalaegerszeg–Szombathely.