Szuperné Mórocza Antónia

(?–?): színésznő. 1839-ben lépett a pályára sógora, Fekete Gábor társ.-ánál. 1841-től Szuper Károly színész felesége. 1858-ig vannak adataink fellépéseiről. A kisebb naivaszerepekről az 1850-es években a társalgási drámák anyaszerepeire tért át. F.Sz. Floretta (Moreto–West: Donna Diana); Nativa (Bouchardy: Lázár, a pásztor); Kukovainé (Fáy A.: Régi pénzek).