Szabadkai Népszínház

(1945– ): a jugoszláviai magyarság első állandó színháza. 1945. szept.-ben alakult Magyar Népszínház néven. 1951-ben egyesült a közös épületben működő Horvát Népszínházzal Szabadkai Népszínház – Narodno pozorište néven. Előadásait saját, az egykori Városi Színház épületében lévő nagy- és kamarateremben tartotta. 1985 óta a nagytermet állítólagos romos, közveszélyes állapota miatt nem használják. Az előadások nagy részét a zsinagógában, szabadtéren és alkalmi játszóhelyeken tartják. Első bem.-ja – Balázs Béla: Boszorkánytánc, rend. Pataki László – 1945. okt. 29-én volt. Tagjai a két háború közötti m. vidéki színészek, tehetséges műkedvelők, a hetvenes évek közepétől Bp.-en, Marosvásárhelyen, Újvidéken végzett fiatalok. Társ.-i ig.-k 1945–1958 között Laták István, 1960–68-ban Dévits Imre. 1968 óta rendezőket, színészeket bíznak meg a társ. vezetésével. Jelentősebb állandó rend.-k Garay Béla, Pataki László, ifj. Szabó István, Sántha Sándor, Varga István, Virág Mihály. Kezdetben a realista stílusú színjátszás volt a jellemző, az 1950-es évek közepétől a műsor szórakoztató jellegű, több a zenés műfaj – operett, zenés vj. – a hatvanas évektől a modern dramaturgia – Frisch, Osborne, Kohout, Brecht, Delaney, Mrożek, Behan, Örkény darabjait játsszák korszerű stílusban. 1985-től Ljubiša Ristić ig. irányításával eklektikus stílusú, nyelvében zömmel vegyes, álavantgárd törekvések jellemzik. A m. társ. fokozatosan leépül, az egykori 30-40 fő helyett alig 10 m. színésze van a két tagozatot teljesen egybeolvasztó színháznak. A tájolás, amihez igazodott a népszínházi vegyes műsor – modern-klasszikus, prózai-zenés – szinte megszűnt. 1985 előtt a színház több ízben sikerrel vett részt a jugoszláv szemlén, a Sterija Játékokon. Többször vendégszerepelt Mo.-on, Romániában, 1985 után Németországban, Mexikóban jártak. – Ir. Garay B.: Az ekhós szekértől a forgószínpadig (Újvidék, 1953); Gerold L.–Pastyik L.: A Szabadkai Népszínház magyar társulata 1945–1970 (Műsor és bibliográfia, Újvidék, 1970); Gerold L.: Színház és kritika (Újvidék, 1970); Gerold L.: Vajdasági magyar dráma és színjátszás 1957–1982 (Színháztudományi Szemle, 1987, 22. szám); Barácius Z.: Mestermutatványok. Virág Mihály színháza (Szabadka, 1992).