Teleki-díj

akadémiai drámapályázati jutalom. Teleki József gr., a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke 1854-ben végrendeletileg 12 000 forintot hagyományozott azzal a kikötéssel, hogy annak kamataiból évenként a legjobb darabot 100 arannyal jutalmazzák; páros években tragédiát, páratlan években vígjátékot. A pályázat feltételei közé tartozott, hogy a darab nem lehet középfajú dráma, ill. bohózat; a tragédiát versben kell írni, a vígjátékot lehetőleg versben. A darab előadási joga a Nemzeti Színházat, kiadási joga a szerzőt illette meg. Díjat kaphattak a „legkevésbé gáncsolt” művek is; ez volt az ún. „szégyenparagrafus”. A bírálók közt volt Gyulai Pál, Pulszky Ferenc, Tóth Kálmán, Bercsényi Béla és Feleki Miklós. Teleki-díjat nyert Szigligeti Ede IV. Bélá-ja (1877), Csiky Gergely Jóslat és Vasember c. darabja (1875, ill. 1888), Váradi Antal Tamórája (1879), Somló Sándor Ovidiusa és Fra Girolamoja (1885, ill. 1895) és Berczik Árpád A papa c. vj.-a. Az alapítvány az I. világháborút követő inflációban teljesen elértéktelenedett. – Ir. Galamb S.: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig (1944).