Telepiné Bohus Jozefa

(?–?): színésznő. 1828–29-ben Kolozsvárott, 1829–1833 között Kassán, 1833-tól 1836-ig a budai Várszínházban játszott. Ekkor elhagyta családját, Esztergomba költözött. 1840–42-ben a Dunántúlon, 1845–46-ban Kelet-Mo.-on találjuk kisebb vándortárs.-ok tagjaként. Pályája 1856-ig adatolható, ekkor Szatmáron játszott. A nagy társ.-okban kisebb szerepeket és idősebb női karaktereket alakított, valószínű, hogy ezért is szegődött kisebb együttesekhez. Jó althangja révén énekesjátékokban is fellépett. F.Sz. Berta (Rossini: A szevillai borbély); Irmgard (Birch–Pfeiffer: Bársonycipő); Vilma (Kisfaludy K.: Csalódások); Lóra (Ruzitska J.: Béla futása).