Temesvár színészete

az iskolai színjátszást a városban 1726-tól kezdve 1773-ig a jezsuiták képviselték. A helység egyébként a 18. sz.-ban a német vándortárs.-ok útvonalába esett. Magyar nyelvű előadásokat 1828-ban a Kolozsvárról érkező Erdélyi Énekes Társaság tartott. Egressy Gábor 1846-ban kidolgozott színikerületi rendszerében Temesvárt javasolta Arad–Temes megyei központnak. 1848-ban Feleky Miklós társ.-a játszott a városban. Az 1860-as években azzal a feltétellel adtak játékengedélyt Szabó József ig.-nak, ha német és m. nyelvű előadásokat is tart. Ebben az időben egyébként szerb és román társ.-ok is látogatták a várost. Temesvár első kőszínházát Ferenc József Színház néven 1875-ben nyitották meg; benne a m. együttesek februártól virágvasárnapig játszhattak. 1883-ban Magyar Színügy-gyámolító Egyesületet szerveztek. Az új színikerületi rendszerben Pozsony és Buda mellett Temesvár lett a harmadik állomás, ahol 4 hónapos évadot lehetett tartani. 1888-tól 1914-ig Krecsányi Ignác kiváló társ.-a játszott a városban, ahol 1899-től már csak m. nyelvű együttes játékát engedélyezték. Az I. világháború után – bár a város román fennhatóság alá került –, Róna Dezső, Maurer Béla és Fekete Mihály társ.-ai léptek fel. 1945-ben, jórészt műkedvelőkből, Népszínház alakult. 1953-ban pedig létrejött a temesvári Állami Színház, m. tagozatot is szerveztek, amelynek megalakulását a kommunista párt és a román kormány nemzetiségi politikája eredményeként ünnepelték avatásakor; valójában kényszeradomány volt, amellyel más jelentős jogok elvételéről próbálták elterelni a figyelmet. Az alapító egy. tagjai között átlagon felüli képességű műkedvelők és vándortárs.-ok volt tagjai egyaránt akadtak. Ig.-rend.-ként Josan Emil került a csapat élére, aki három nyelvet beszélő, lelkes kultúrember volt. 1955-től kezdtek Temesvárra szerződni a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet volt növendékei. 1956-ban négy tehetséges művésszel: Aldeff Ingeborggal, Fábián Ferenccel, Sinka Károllyal és Szabó Lajossal erősödött meg a társ. Ugyanakkor vette át az egy. művészi irányítását az egy évvel korábban odakerült Taub János. 1957-ben országos viszonylatban is hallatott magáról a társ., amikor a Fiatal Előadóművészek Versenyén három díjat is nyertek. 1957. okt. 1-jén a tagozat önálló színházzá vált, Taub Jánost nevezték ki ig.-főrend.-vé. Ettől kezdve temesvári Állami Magyar Színház az intézmény neve, és tagjai az 1959-ig főiskolát végzett fiatalokkal egészültek ki. Az immár elismert művészi színvonalon tevékenykedő együttes élén Taub János 1961-ben bekövetkezett távozása után négy évig egy rendezéssel is próbálkozó aktivista-ig., Krausz Imre állott. 1965-től közel két és fél évtizeden át Sinka Károly irányította a színházat. 1989 dec.-ének eseményeit, a pártállam bukását követően a létszámában megfogyatkozott egy. a környék múlt századi drámaíró fiának nevét vette fel. Azóta hívják temesvári Állami Csiky Gergely Színháznak. 1990–1993 között a színész Makra Lajos, 1993 tavaszától a színikritikus és szerkesztő Szekernyés János látja el az ig.-i teendőket. – Ir. Fekete M.: A temesvári színészet története (Temesvár, 1911).

A TEMESVÁRI SZÍNHÁZ

A TEMESVÁRI SZÍNHÁZ