temesvári színházi lapok

az első színházi lapot Neuhausz Ernő szerkesztette Temesvárott, 1898-ban Magyar Művészet c., ezt 1905-ben Osztie Andor napilapja (!) követte, a Temesvári Színpad, később Temesvári Színház, amely aztán hetilappá átalakulva Gokler Gyula szerkesztésében 1920-ig jelent meg. A Színházi Újság (1911–1914), amelyet indulásakor Vermes Ernő, később Olrich Viktor, majd dr. Uhlyarik Béla és Kotzmuth Artúr szerkesztett, a színházi információs szöveg és képanyag mellett szépirodalmat is közölt. A hosszabb életű színházi lapok közé tartozott az Új Színházi Újság, amelyet 1922-ben Róna Dezső, a Temesvárott rendszeresen vendégszereplő aradi színház ig.-ja indított útjára (még helyesebb az évadot Arad és Temesvár között megosztó társ.-okról beszélni), s amely a szerkesztést átvevő Gokler Gyula irányításával kisebb-nagyobb megszakításokkal és változó címekkel a harmincas évek közepéig jelent meg; és ugyanide, a hosszabb életű publikációk közé sorolható Gokler Gyula másik kiadványa, az 1923-tól hetenként megjelenő Színház és Mozi. Cikkeivel, elemzéseivel és irodalmi anyagával ez a lap a többinél magasabb színvonalat képviselt. Számos hosszabb-rövidebb ideig létezett színházi kiadvány jelent meg az említetteken kívül, egyesek közülük tisztán csak a szerkesztők ügybuzgóságának, hivatástudatának és a kiadók áldolgozatkészségének köszönhetően. Ifj. Kubán Endre szerint, aki maga is publikált nem egy színházi lapban, s akinek apja szerkesztett és kiadott a húszas évek elején egy tiszavirág életű színházi sajtóterméket (a Komédiát, 1918–1921), egy késői vallomásában elmondta: egyetlen fizettségük az ingyenjegy volt, a kiadók közül pedig a Csendes testvérek a ráfizetést is vállalták a kisebbségi kultúra támogatása érdekében. Egy másik említésre méltó s egyben a szerkesztők emelkedett szellemét is példázó vonása a temesvári rövid életű színházi lapoknak, hogy két vagy három nyelven jelentették meg nemcsak az előadásokhoz kapcsolódó információs anyagokat, hanem gyakran cikkeiket, riportjaikat is. Ilyen volt többek között Bugél Jenő 1922-ben kiadott román–magyar lapja, a Cortina-Függöny és Sárkány Gábornak a német nyelvű napilap munkatársának ugyanabban az évben megjelent „műsorújságja” a Revista Teatrui – Theater Revue – Színházi Revü. – Ir. Szekernyés J.: Színházi lapjaink in: Régi és Új Thália (A Hét évkönyve, 1981).