Tessitori Nóra

(Kolozsvár, 1883–Marosvásárhely, 1969. jún. 26.): előadóművésznő. Első önálló szavalóestjét 1920-ban tartotta, ettől kezdve két évtizeden keresztül rendszeresen fellépett nemcsak Kolozsvárott, hanem Erdély sok más városában, időnként Bp.-en is. A műfaj úttörője, kiemelkedő képviselője volt. Ady Endre, Tóth Árpád, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső versei, az erdélyi költők közül főként Áprily Lajos, Tompa László, később Dsida Jenő alkotásai, valamint a székely népballadák alkották műsorainak gerincét, de megszólaltatta a kortárs m. költőket is. Rendkívüli hatása a nagy átélőképességgel párosuló természetes előadásmódban, a versek zeneiségének, ritmikájának megkapó érzékeltetésében rejlett. 1939 után már nem lépett fel önálló esteken. 1948-tól 1954-ig beszédtechnikát tanított a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, ill. a Marosvásárhelyre költöztetett Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben. Alakja és művészete kitűnő képzőművészeket ihletett meg, egyebek között a Ferenczy testvéreket és Thorma Jánost. – Ir. Marosi I.: T. N. művészete (Bukarest, 1986).