Thália Rt.; Kolozsvár

az erdélyi Helikon első találkozóján, 1926. júl.-ban elhatározták, hogy a kisebbségi élet összes szellemi erőit összefogják az erdélyi m. színjátszás támogatására. Megbízták Bánffy Miklós grófot, Hunyadi Sándort, Kádár Imrét, Kuncz Aladárt, Szentimrei Jenőt és Tabéry Gézát, hogy tegyenek gyakorlati kezdeményező lépéseket. A Helikon eszmei irányítása alatt 1933-ban szervezték meg a Thália Rt.-t. Elnöke Kemény János br., ügyvezető ig.-ja Parlaghy Lajos, főrend.-je Kádár Imre lett. Átvették a kolozsvári színházi élet vezetését, előadásaikat azonban Erdély más részében is bemutatták. Keretében alakult ki az ún. Kék madár irányzat. 1937. jún.-ban ötsíkú színpadot ácsoltattak a református gimnázium udvarán Az ember tragédiája előadására. A szervezet 1940-ig működött. Az előző időszak sok társ.-nak, köztük néhány színvonaltalannak is helyet adó színházpolitikájával szemben a Thália Rt. az erők összevonásával a minőségre, az intenzív színházi életre helyezte a hangsúlyt. – Ir. Nemeskürty I.: Édes Erdély (1988); Darvay Nagy A.: A mesebeli szentmadár (1992).