Tompa Gábor

(Marosvásárhely, 1957. aug. 8.– ): rendező, színházigazgató. A bukaresti Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1981-ben, és a kolozsvári Állami Magyar Színház rend.-je lett. 1986–90-ben főrend., az 1990–91-es évadtól ig.-főrend. A látványszínház és különböző neoavantgárd törekvések híve. Pályakezdő éveinek hitvallását A hűtlen színház (Bukarest, 1987) c. kötetében, a rendezésről írt esszéjében foglalta össze. Nagy visszhangot kiváltó rendezéseinek legnagyobb részéhez klasszikus műveket vagy kortárs szerzők gondosan megválogatott, lehetőleg abszurd vagy szürrealista jellegzetességeket mutató szövegeit választja. A rend. feltétlen elsőbbségét vállalja az íróval szemben. Többször szerepelt vendégrend.-ként bukaresti és számos mo.-i színházban. F.R. Mrożek: Tangó; Caragiale: Zűrzavaros éjszaka; Sh.: Hamlet; Sütő A.: Vidám sirató egy bolyongó porszemért; Sigmond I.: Szerelemeső; Hszieng Csi-en: A buszmegálló; Székely J.: Caligula helytartója; Ionesco: A kopasz énekesnő.