Tóth István

(?–New York, 1953. szept. 5.): színész, színigazgató. Műkedvelőként kezdte színészi pályáját az USA-ban. 1921-ben jelent meg a neve először színlapon, s 1922-ben már saját társ.-ot alakított New York-i Magyar Színpad (v. Színház) néven. Színházszervező munkájában az újonnan megalakult Amerikai Magyar Színész Unió támogatta. Kiváló rendezőkkel (Szemere Gyula, Darvas Károly, Horváth Lajos, Lugosi Béla) és Rohonczy Mihály műv.-i ig.-val együtt állították össze repertoárjukat, főleg könnyed, szórakoztató darabokból, népszínművekből, operettekből, amelyeknek állandó primadonnája felesége, Kondor Mariska volt. 1936-tól Népszínházat hozott létre, amellyel országos turnékra indult Amerika magyarlakta városaiba. 1945 után a hivatásos színészek új társ.-okat alakítottak, amelyek elhódították Tóth István színészeit, s így a társ. megszűnt. Neve gyakran szerepelt még egy.-ek színlapjain, egészen 1953-ban bekövetkezett haláláig. Endrey Jenő, a nagy rivális búcsúztatta a sors- és pályatársat. F. bemutatóik: Bíró L.: Sárga liliom; Huszka J.–Martos K.: Aranyvirág; Szigeti J.: A vén bakancsos és fia, a huszár; Goldfaden: Sulamith; Kálmán I.: A cirkuszhercegnő.