Tóth Soma

(Megyaszó, 1830–Szilágysomlyó, 1886. máj. 27.): színész, táncos, táncmester. 1839-től a Nemzeti Színház tánciskolájának növendéke volt. 1843-ban és 1846-ban részt vett a Veszter-féle tánctársaság turnéin. A Nemzeti Színházban komikus szerepkörben alkalmazták, kihasználván virtuóz tánctudását, karikírozó tehetségét. Részt vett a szabadságharcban, és fogságba esett. Kiszabadulása után a vidéket járta, és táncával tüntetett az osztrák uralom ellen. Híressé vált a „Vak vagy, te szent Igazság”, és a „Jaj, de huncut a német” c. szólóival, amelyekkel mindenütt nagy sikert aratott. 1856-ban Bécsben verbunkost táncolt a Hunyadi László c. operában, majd visszaszerződött a Nemzeti Színházhoz. Ugyanekkor Palotás c. új ötrészes társastáncot szerkesztett, amely a hatvanas években vált igen népszerűvé a báltermekben. A hatvanas-hetvenes években vidéken – Arad, Miskolc, Kassa, Eger – tevékenykedett többnyire tánctanítóként. Egy-egy alkalommal a fővárosban is szerepelt (Budai Népszínház, 1863; Nemzeti Színház, 1872). F.Sz. Lucifer, a zöld ördög (Kilányi L.); Esmeralda (Campilli F.); Bertram (Campilli: Robert és Bertram). – Ir. Molnár Gy.: Világostól Világosig (Arad, 1881); A magyar balett történetéből (1956).