tragédia

(görög): 1. a dráma egyik alapvető műfaja. Kiemelkedő személyiségű hősei elbuknak a környezetükkel v. a saját lelkiismeretükkel folyó küzdelemben, külső, ill. belső konfliktusaikban, de bukásuk felemelő, megtisztító érzést – katarzist – kelt a befogadóban; 2. tragikus végkifejlettel záruló színjátéktípus. Sajátos dramaturgiai (pl. választékos nyelvhasználat, nemegyszer verses színjátékszöveg) és színészi (pl. akadémikus-konzervatív előadói stílus) eszköztára határozza meg az e típusba tartozó színjátékokat. – Ir. Beöthy Zs.: A tragikum (1887); Rákosi J.: A tragikum (1924); Ungvári T.: Modern tragikum – tragikus modernség (1966); Ungvári T.: Poétika (1967).