tündérbohózat

a m. színészetbe a bécsi népszínpadokról átszármazott színjátéktípus, mely a polgári életforma alapvető erkölcsi tételeit szórakoztató formában, zene és tánc felhasználásával, de mindenekelőtt a cselekmény valós síkját és konfliktusait természetfölötti síkon kísérő és megoldó végkifejlettel hatott. E kettősség megjelenítése bonyolult szcenikai feladatokat jelentett. A morális tartalom csökkenésével a szórakoztató jelleg erősödött fel. – A színjátéktípus iskolapéldája Nestroy Lumpáciusz Vagabundusz (1833) c. műve. A tündérbohózat m. epigondarabjai több vonatkozásban előlegezték a m. népszínművet. – Ir. Pukánszkyné Kádár J.: A magyar népszínmű bécsi gyökerei (1930); Kerényi F.: A tündérbohózattól a népszínműig. – Mesterség és alkotás (1972).